9 май (понеделник) 2016, 18:30 – откриване

10 – 27 май 2016 , 10:00 до 19:00 всеки работен ден зала Безименна, зала Гъливер, Център за култура и дебат “Червената къща” ул. “Любен Каравелов” № 15 София 1142

Photoconcept – Пространство за съвременна фотография представя 18 типологични проекта на млади автори, работещи в областта на съвременната концептуална фотография. Изложбата има за цел да направи аналогия между различните теми, представени от авторите и общия подход при заснемането им.

Участници:

Агата Франц,
Александър Томпсън
Алина Иванова
Анна Димитрова
Ваня Томова
Виолета Бабалева
Владимир Спасов
Детелина Тотева
Димитър Бончев,
Елена Йорданова
Лиляна Цанова
Петя Овчарова
Пламен Янков
Ралица Карапетрова
Росица Кръстева
Стефан Костов
Христо Енев
Цветобрияна Славенова

куратор на изложбата: Ивайло Стоянов