Както знаем, правила за правилна композиция в снимките (както и по време на изграждане на фотоманипулация) има, но те не са правила, към които задължително да се придържаме и следваме, а са по-скоро неща, които да ни помогнат за правилна композиция. Ще разгледаме в три части основните „правила“ – Rule of Thirds; Golden Ratio и диагонали (или водещи линии); тежест в и на снимката. В тази част ще се спрем на Rule of Thirds, което е най-известно във фотографските среди. Какво е Rule of Thirds?

ROT 2

Както се вижда на снимката, това е мисловно разделяне на кадъра на 9 еднакви части, посредством 2 вертикални и 2 хоризонтални линии. За голяма част от хората, това значи нещо в снимката да заема 1/3 от нея и нещо друго да заема 2/3 (като естествено може да са три неща и всяко да има съотношение 1/3 към останалите две). Принципно имат право, но не точно това е нещото, което гласи правилото. Rule of Thirds трябва да се приема така, че обектът на интерес в дадена снимка да е на или близо до местата, където се пресичат линиите.

ROT 3

И сега разделянето на снимката на 1/3 трева и 2/3 небе, започна да изглежда, като нещо, което няма нужда от композиране, нали? А какво ще се получи, ако в целия кадър имаме и дърво?

ROT 4

Ето един тест с поставено дърво по средата на кадъра. Изглежда добре? Но правилно ли е за човешкото възприятие? Първоначално да, но в последствие като си представим как ще изглежда, ако е леко в страни, може да си променим мнението…

ROT 4

Дали ще е по-наляво или по-надясно няма значение. Въпросът е, че ако двете снимки са една до друга, погледът ни автоматично ще се спре на тази, която е с изместен център, точно поради тази причина толкова много фотографи се стремят да спазват Rule of Thirds за по-добра композиция. Нека да погледнем как изглеждат двете позиции с наложено правило.

ROT 5

Tо просто е на центъра и погледът се забива директно в него, което „не позволява“ окото да разгледа и останалата част от кадъра.

ROT 6

Тук погледът също се спира първо върху дървото, но тъй като не е центрирано, окото спокойно може да се „разходи“ по останалата част от снимката. В общи линии не е задължително обектът/обектите да са точно на пресичащите се точки, но е препоръчително да са близо. Сега ще ви покажа и три снимки от сериала Supernatural, където, също както в почти всички филми, се осланят точно на това правило. Някой ден, докато гледате сериал/филм, обърнете внимание как кадрите с актьори, сгради, коли и прочие са изместени от центъра, за да се постигне по-добро визуално възприятие за зрителите.

П.С. Не казвам, че да центрирате обект не е правилно – просто всеки си има вкусове и начини на снимане или дизайн.

Автор: Павел Иванов