Terms of Use

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

SHUTTERPASS MAGAZINE уебсайт може да съдържа връзки към други независими интернет-страници (“Свързани Сайтове” – “Linked Sites”), които не са под конрола на SHUTTERPASS MAGAZINE. Ние не носим отговорност за съдържанието, на която и да е от тези Свързани Сайтове, или за каквито и промени, или актиализации в тях. SHUTTERPASS MAGAZINE не носи отговорност за виртуални излъчвания, или всякакъв вид трасмисии от такива Свързани Сайтове. SHUTTERPASS MAGAZINE Ви предлага тези връзки само за Ваше улеснение, и предоставянето на която и да е тях в никакъв случай не означава индосиране от страна на SHUTTERPASS MAGAZINE, или асоциация с нейните собственици.

Ползване на този уебсайт се регламентира от тези Правила и Условия, които се счита, че Вие сте приеми да спазване при всяко Ваше ползване на сайта.

Като условие за ползване на SHUTTERPASS MAGAZINE, Вие се задължавате към нас да не използвате списанието с противозаконно предназначение, или по непозволен начин, в разрез с тези правила, условия и разпоредби. Не можете да използвате SHUTTERPASS MAGAZINE по какъвто и да е начин, който би могъл да ощети, осакати, претовари, или увреди списанието, или да е в противоречие с друг потребител на SHUTTERPASS MAGAZINE уебсайта. Не можете да притежавате, или да се опитвате да притежавате материали, или информация по какъвто и да е начин, ако те не са изрично и преднамерено предоставени, или достъпни на сайта на SHUTTERPASS MAGAZINE.

SHUTTERPASS MAGAZINE уебсайт може да съдържа виртуални пространства за обяви, чат, новинарски групи, форуми, общности, персонални интернет-страници, календари, и/или други апликации за виртуално общуване и комуникация, създадени за връзка с публиката като цяло, или в частност на отделна група (колективно, “Комуникационни Услуги”). Вие се задължавате да използвате тези Комуникационни Услуги само за публикуване, изпращане и получаване на съобщения и материали, които са надлежни по същество и отговарящи на характера на съответната Комуникационна Услуга. Като пример, и не като ограничение, при употреба на тези УСЛУГИ Вие се задължавате ДА НЕ:

* Разпространявате клевети, злоупотребявате, тормозите, преследвате, заплашвате, или по какъвто и да е друг начин, нарушавате законните права на други потребители (като правАТА на поверителност и публичност)

* Публикувате, качвате, или разпространявате неподходяща – скверна, клеветническа, противоправна, нецензурна, неприлична, или незаконна информация, тема, или материал.

* Рекламирате, или предлагате за покупко-продажба стока или услуги с комерсиално предназначение, ако това не е разрешено в рамките на определена Комуникационна Услуга.

* Провеждате и препращате обществени сондажи, конкурси, пирамидални схеми, или верижни писма.

* Сваляте файлоте, публикувани от друг потребител на Комуникациона Услуга, с които сте запознат, или би трябвало да знаете, че не можете законно да разпространявате по този начин.

* Фалшифицирате или изтривате авторски атрибуции, правни или други надлежни съобщения и обозначения за собственост, или надписи за произхода, или източника на определен софтуеър, или на всеки друг материал, съдържащ се в отворен и качен файл.

* Ограничавате, или затруднявате други потребители при ползване на Комуникационните Услуги по лично предпочитание.

* Нарушавате кодекса на поведение, или други правила, които биха били в сила за определена Комуникационна Услуга.

* Събирате и съхранявате информация за други потребители, вллючително е-майл адреси, без тяхното съгласие.

* Нарушавате който и да е от действащите закони или правила.

SHUTTERPASS MAGAZINE си запазва правото по всяко време да предоставя информация, необходима за съобразяване с действащи закони, правни процедури, или служебни искове, а също да редактира, отказва да публикува, или сваля всяка информация, материал, или част от него, по усмотрение на списанието.

Вашето Участие е безплатно и използването на материали от Вашето Участие е безвъзмездно, съгласно упоменатото тук. SHUTTERPASS MAGAZINE не се задължава да публикува, или използва Вашето Участие и може да премахне всяко Участие по всяко време, по усмотрение на списанието.

При публикуване, качване, въвеждане, предоставяне, или внасяне на Вашето Участие, Вие гарантирате, че Вие сте собственик, или с други думи, имате контрол върху правата на Вашето Участие, така както са описани в тази секция, включително, и без ограничение, Вие притежавате всички необходими права за предоставяне, публикуване, качване, въвеждане, или внасяне на Вашето Участие.

Авторските права и други такива към всеки материал са интелектуална собственост на SHUTTERPASS MAGAZINE, или на други лица, които са ни дали разрешение за използването им.

При посещение на уебсайта, Вие можете да свалите едно копие от публикуван материал, само на един компютър и само за лично ползване.

Копирането и разпространяването на материали от този уебсайт за комерсиални и бизнес нужди е строго забранено!

ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези Правила и Условия за Ползване се регламентират и тълкуват съгласно Италианското Право.

Съдебните служби на Италия следва да притежават ексклузивни права и пълномощия за разрешаване на всеки иск, възникващ от, или във връзка с уебсайта, или тези Правила и Условия.

Независимо от всичко други клаузи в тези Правила и Условия, SHUTTERPASS MAGAZINE притежава правото да започне възстановителни процедури за загуба и щети, произхождащи от, или свързани с уебсайта, или тези Правила и Условия на Ползване, в юрисдикцията, където Вие живеете, или където е регистриран Вашият бизнес.